Om oss

Stockholms stads arkiv

Stadsarkivet är arkiv för Stockholms stad och för Stockholms län. Här kan du följa Stockholms invånare och stadens utveckling från medeltiden fram till idag tack vare arkiven från folkbokföringen, byggnadsnämnden, domstolarna, skolorna, polisen, idrottsföreningarna, de politiska partierna och många andra arkiv.

Här kan du få kopior av betyg, bouppteckningar, göra släktutredningar, få fram information från socialtjänstens arkiv och mycket annat. Listan kan nästan göras hur lång som helst. På Stadsarkivet finns arkiven efter drygt 5000 verksamheter i Stockholm och informationen fylls ständigt på. Våra magasin finns dels i de sju våningarna i Kungsklippan dels i magasin i Stockholms frihamn. I de båda magasinen tillsammans finns idag 7,5 mil handlingar.

År 2030 kommer vi att ha 140 mil arkiv.

Stadsarkivet fick sin moderna organisation 1930 och sorterar under kulturnämnden i Stockholm stad. Stadsarkivet är dessutom landsarkiv för Stockholms län på uppdrag av Riksarkivet.