Visningar och program

På Stadsarkivet kan du gå på föreläsningar, delta i evenemang och boka visningar med olika teman. Från september erbjuds dessutom introduktionsträff och magasinsvisning för allmänheten varje vecka. Välkommen!

/globalassets/visningar-och-program/gladaelever.jpg

Skola

Ta med klassen till Stadsarkivet! Här får eleverna en levande bild av arkivens roll i ett demokratiskt samhälle. I magasinen blir kopplingen mellan historieskrivning och primärkällor tydlig. Stadsarkivet erbjuder flera tematiska ingångar för ert studiebesök.